את הפסטה הזו מכינים בלי מכונה - וזה לא הכל

יש לה עוד תכונת-על שמבדילה אותה מפסטות אחרות