זה המרכיב האחרון שהיינו חושבים להכניס לקבב

קבב בוכרי מושלם עם התוספת הסודית המדהימה