המלכים הלא מנוצחים של כל משלוח מנות

שבלולי קינמון שכל מאפה אחר מחוויר לידם בבושה