בתוכניות שלנו לשבת: חיתוכיות פקאן מטמטמות

הרבה פחות עבודה מפאי פקאן, ותוצאה פשוט מעולה