מניפות פילו ממולאות שיוציאו אתכם מלכים

נסו להגיש אותן באירוח הבא, וכולם ימחאו כפיים