סוד הפלפלים הממולאים של דודה חנה

מה כבר אפשר לעשות אחרת בממולאים? או-הו אפשר