פחות מחצי שעה והפיצה הזאת שלכם, ורק שלכם

והכי כיף מהכל: לא צריך להתעסק עם שמרים