היום אבא מבשל: סופלה נוטלה ב-4 מרכיבים

12 דקות בתנור והופ - אתם ברקיע השביעי