חיים כהן פיצח את השיטה לסלט תפודים מושלם

תעשו בדיוק כמוהו, ותהיו אנשים מאושרים