אין מתכון יותר קיצי מזה. פשוט אין

וההכנה? משהו כמו 5 דקות כולל הכל