השובבים האלה, כמה שהם יפים ככה הם טעימים

ומה שבכלל מופלא זה כמה בריאות יש בתוכם