מה נאכל היום לצהריים? קציצות שמנמנות מתובלות

פריכות מבחוץ, מלאות טעם ויהיו טעימות גם מחר