אין סיכוי שיישאר לכם פירור מעוגת הרוגלך הזו

וזה עוד לפני שדיברנו על הריח המטריף שלה