התעלפנו: חיתוכיות שוקולד ופקאן שהן הרבה מהכל

כך מאחדים שלוש אהבות גדולות בתוך ריבוע אחד