חציל קלוי שלם

ומבחינתנו הוא יכול להופיע בכל ארוחה שלנו