טארט תאנים, שקדים ופיסטוק

הטארט של עמיחי שהשאיר את כולם המומים