ביס אחד מהחיתוכיות האלה ואתם שוב בני 6

חיתוכיות ריבה ופירורים נהדרות בכלום מאמץ