נחשו ממה הכנו את הלחם הזה ונחשו כמה הוא טעים

התשובה היא כוסמת ירוקה, וטעים, טעים פצצות