הרוגלך האלה הרסו לנו את הדיאטה וסלחנו להם

רוגלך פצפוניים שאפשר לזלול בלי סוף בלי בעיה