העולם טוב אלינו: קציצות כרישה מושלמות בתנור

חשוב: להגיש מהר מהר, לפני שהצלחת תתרוקן