לוזינה תפוזים

ממתק לוזיקה מתפוזים (במקום חבושים) המתבסס על הממתק העיראקי המפורסם